Cerrahi Operasyonlar

Kedi ve köpekler insanların hayatında bazen yardımcı, bazen dost olmaktadır. Hayvanlara gösterilen sevgi ve ilgi kişilerin karakterlerinde var olan sevginin yansımasıdır. Evini koruyan köpeği sevmek veya evin neşesi olan kediye bakmak insandaki sevgiyi gösterir. Son zamanlarda kedi ve köpek gibi çevrede sıklıkla rastlanılan evcil hayvanlara kötü muameleler yapıldığı haberlere yansımaktadır. Zarar görmüş bu hayvanlar veteriner kliniklerinde veya hayvan hastanelerinde tedavi edilmektedir. Yaratılmış olan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi tedavi edilmeye de hakkı vardır. Hayvanın durumuna göre daha çok cerrahi bölümünde müdahale edilmektedir. Cerrahi bölümü hayvanların kulak, göz, yumuşak doku, ortopedi gibi alanlarında tedavi imkanı sunmaktadır. İncelenen hayvanın ihtiyacı olan operasyon ivedilikle yapılmaktadır.

  • Genel Cerrahi Operasyonları

Yara, mide barsak operasyonları, yabancı cisim, tümör uzaklaştırılması, amputasyon, idrar kesesi taşları ve diğer yumuşak doku operasyonları

  • Doğum ve Jinekolojik Operasyonlar

Kısırlaştırma operasyonları, pyometra ( rahim iltihabı ) operasyonu, kriptorşidi

  • Ortopedik Operasyonlar

Her türlü kırık operasyonları, pin veya plaka uygulaması

Kliniğimizde tüm evcil hayvanların cerrahi operasyonları uygun anesteziler altında yapılmaktadır.

Her operasyon öncesinde hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna uygun anestezi protokolleri belirlenir. Operasyona başlamadan önce doğru yönetilmesi gereken en ciddi süreçtir. Kliniğimizde sıklıkla kullandığımız anestezi, gaz anestezisidir.

Geçmişte hatta günümüzde dahi bir çok operasyon katı anesteziklerle yapılmaktadır. Bu anestezikler enjeksiyon yoluyla vücuda verilir, anesteziye girme ve çıkma süreleri oldukça uzun, komplikasyonları fazla, vücuttan atılımları da zordur. Dolayısıyla vücuda verdiği zarar çok fazladır. Günümüzde gaz anestezisi sayesinde tüm bu olumsuz etkiler minimalize edilmiştir. Hasta soluduğu gaz ile uyurken bir yandan oksijen de almakta ve operasyon sonunda yine solunum yoluyla hızlı bir şekilde gazı dışarı atarak anesteziden erken uyanmaktadır.