Dikiş

Çok çeşitli dikiş teknikleri bulunmaktadır. Her bir dikiş tekniği yaranın şekli ve derinliği gibi bir çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Dikiş atmadaki en önemli amaç yaralı alanın minimum doku reaksiyonu ile hızla iyileşmesini sağlamaktır. Dikiş seçimi sütür atmadan önce yaranın veya insizyonun tatmin edici bir şekilde ve zamanda iyileşmesi için çok kritiktir. Veterinerlik dikiş atma sütür teknikleri alttaki şekilde sınıflandırılmıştır;

 • 1.1 Basit Sütür
 • 1.2 Çapraz Sütür
 • 1.3 Yatay Mattress Sütür
 • 1.4 Dikey Mattress Sütür
 • 1.5 Halsted Sütür
 • 1.6 Lembert Sütür
 • 1.7 Gambee Sütür
 • 1.8 Devamlı Sütür
 • 1.9 Derialtı Sütür
 • 1.10 Ford Kilitleme Sütür
 • 1.11 Çanta Halka Sütür
 • 1.12 Çin Parmak Tuzağı Sütür