Kuduz

Kuduz, rabies virüsüyle enfekte olmuş vahşi ya da evcil bir hayvanın ısırmasıyla insanlara bulaşan korkunç bir hastalıktır. Virüs hem hayvanların hem de insanların merkezi sinir sistemini ele geçirerek beynin iltihaplanmasına yol açar. Hastalık baş gösterdikten sonra uygulanabilecek bir tedavi bugüne kadar bulunamamıştır.

Kuduz riskinin var olması durumunda alınacak en etkin önlem aşıdır. Eski yıllarda yapılan aşıların oldukça fazla yan etkileri vardı. Buna karşın koruma gücü yüksek değildi. Günümüzde insan hücrelerinde üretilen virüslerle yapılan aşılar kullanılmaktadır. Yan etkileri yok denecek kadar azdır, koruma güçleri de yüksektir.  Klasik program ısırılma olayını 0. gün sayarak  3., 7., 14., 28., ve 90. günde birer doz koldan yapılan aşılama biçimindedir.